25 stycznia spotkaliśmy się z panem Andrzejem Białasem, dyrektorem gabinetu Prezydenta Miasta Poznania. Przedstawiliśmy realizowany przez nas projekt „Dzieci Mariupola”, prosząc o objęcie honorowym patronatem przez prezydenta miasta Poznania, p. Jacka Jaśkowiaka. Pan dyrektor zadeklarował pomoc, zapewnił o chęci objecia patronatem naszego małego projektu, złożył obietnicę, że dołoży wszelkich starań, by nasza akcja zakończyła się sukcesem - wizytą dzieci z Mariupola w Poznaniu.
Pan Andrzej Białas ujął nas swoją wrażliwościa i otwartością na drugiego człowieka – dzieci z Republiki Pielgrzym. Dlatego jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie owocna.
Zofia Witczak