Spotkanie było podsumowaniem wiadomości na temat holocaustu na ziemiach polskich.
Niewiele osób wie, że w tym miejscu w Poznaniu  mieścił się pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich.
Dziś znajduję się tam Muzeum Martyrologii Wielkopolan.
Mimo padającego deszczu i zimna uczniowie z wielkim zapałem spacerowali po terenie muzeum, poznając jegohistorię, tajemnice, zwiedzając miejsca kaźni i straceń Polaków i uważnie słuchając przewodnika.
Obejrzeli  wystawy  stałe:
"Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej"
"Wysiedlenia mieszkańców Poznania i Wielkopolski do Generalnej Guberni w latach 1939 - 1941"
"Więźniowie Fortu VII w więzieniach i obozach III Rzeszy - zmarli i zaginieni"
oraz czasowe:
Ja szukam życia i umrę cicho. Życie i twórczość Stefana Balickiego
...i ślad po nich zaginął. Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej w Forcie VII.
Twierdza fortowa Poznań - wystawa fotograficzna poświęcona poznańskim fortyfikacjom.
Na zakończenie spotkania  uczniowie zostali nazwani przez kustosza "niezwykłą młodzieżą" czyli otwartą na informacje, pełną szacunku dla miejsca, w którym się znalazła i niezwykle wrażliwą grupą.
Jako opiekun byłam bardzo dumna z takiej pochwały.