22 czerwca 2015 klasy VI szkoły podstawowej i I gimnazjalne pojechały na Stary Rynek, gdzie rozpoczęły grę terenową związaną z historią tego miejsca. O zwycięstwo walczyło dziesięć zespołów 5-6 osobowych, w skład których wchodzili uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Każdy zespół miał w ciągu 1,5 godziny udzielić odpowiedzi na 26 pytań polegających m.in. na odnalezieniu określonych miejsc, naniesieniu ich położenia na mapce, zdobyciu szczegółowych wiadomości na wyznaczony temat, porównaniu informacji o danym obiekcie z rzeczywistością, wyszukaniu konkretnych treści na tablicach informacyjnych. Po wykonaniu swoich zadań grupy przybyły na plac Wolności, gdzie o godzinie 13.40 gra została zakończona.