Trwająca od dwóch lat współpraca naszej szkoły z Wielkopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej została uwieńczona 21 marca podpisaniem porozumienia. W czasie Drzwi Otwartych swoje podpisy pod tekstem dokumentu złożył prezez SDRP w Poznaniu pan Tomasz Dymaczewski oraz dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Poznaniu pan Szymon Gogolewski. Umowa obejmuje między innymi organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach cyklu „Spotkania Społecznej Dwójki”, objęcie patronatu nad szkolną gazetą internetową, prowadzenie zajęć dziennikarskich dla dzieci oraz pomoc w uruchomieniu radia internetowego. Ponadto w jej ramach zostaną podjęte działania na rzecz środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych mieszkańców osiedla Wichrowe Wzgórze.
Całość odbyła się w inspirującej aurze wystawy plastycznej zorganizowanej przez dzieci z klasy 4 d i ich wychowawczynię panią Edytę Mak-Muskałę.