Szanowni Państwo
Serdecznie gratulujemy wszystkim przyjętym do pierwszej klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO w Poznaniu. Poniżej informacja na temat dalszych kroków:
od 08 do 12 maja 2017 trzeba podpisać w sekretariacie szkoły Umowę o naukę dziecka, Umowę podpisują oboje rodzice. W tym samym czasie muszą też wpłacić Państwo na konto szkoły wpisowe. Dane do przelewu są podane w Umowie i na stronie szkoły.
W przypadku nie podpisania Umowy lub nie wpłacenia wpisowego (brak kwoty na koncie szkoły w dniu 12 maja) , dziecko automatycznie zostaje skreślone i w to miejsce wchodzi dziecko z listy rezerwowej.