Zgłoszenia do szkoły przyjmujemy telefonicznie 61 820 63 01 lub 502 648 877.

Prosimy o przyniesienie na ww. spotkanie aktu urodzenia dziecka, adresu e-mail oraz nr PESEL dziecka, a także adresu i numeru szkoły rejonowej i posiadanych ewentualnie opinii z przedszkola, wyników wcześniej wykonanych badań psychologiczno-pedagogicznych.

 

„Wychowujemy dziecko tak, aby jemu było dobrze i z nim było dobrze innym”
prof. Kazimierz Dąbrowski

Nasza szkoła to miejsce, w którym uczeń czuje się wartościowym
człowiekiem, otwartym na ludzi, świat, naukę. Przychodzi do szkoły z chęcią,
radością i czuje się w niej bezpiecznie. W Społecznej Dwójce wartość stanowi
człowiek – uczeń, rodzic, nauczyciel.
Dbając o wartości naukowe, jednocześnie kładziemy duży nacisk
na umiejętności miękkie, które stanowią istotny składnik w holistycznym podejściu do edukacji i wychowania. W kształceniu nie zapominamy także
o  wychowaniu w zdrowiu – kulturze fizycznej, zdrowym trybie życia, profilaktyce zagrożeń. Społeczna Dwójka promuje postawę patriotyczną i kształci mądrych, otwartych na ludzi i świat oraz świadomych swej wartości obywateli.

 

 anatomia nowa

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Jak działa świetlica?

 

Regulamin rekrutacji - pobierz