Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 01.12.2017. Zapisy prowadzone są w świetlicy szkolnej.
Regulamin:
1.    Rozgrywki są prowadzone w dwóch kategoriach wiekowych:
a)    Klasy IV-V 
b)    Kasy VI-VII 
2.    Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 01.12.2017 r. do godziny 17.00 w świetlicy szkolnej.
3.    Turniej rozegrany zostanie w dniach 04.12 – 15.12.2017 r.
4.    Miejscem rozgrywek będzie świetlica dla Klas IV – VII. Mecze rozgrywane będą w godzinach pracy świetlicy szkolnej.
5.    Rozgrywki będą miały charakter systemu pucharowego. Uczestnicy rozgrywają mecze pomiędzy sobą, po których zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, pokonany odpada z rywalizacji.
6.    W sytuacji, gdy liczba uczestników będzie inna niż potęga liczby 2 (4, 8,16,32…) zostanie zastosowana zasada „wolnego losu”. Uczestnik, który na drodze losowania nie będzie miał przeciwnika, bez gry przechodzi do dalszej fazy.  

7.    W sytuacji, gdy jeden z uczestników turnieju nie pojawi się na wyznaczonym meczu (za wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności np. choroba, w takiej sytuacji ustalany jest inny termin meczu), przyznawany jest walkower dla przeciwnika.
8.    Mecz uznaje się za zakończony w chwili, gdy jeden z graczy uzyska 10 punktów.
9.    Oficjalne wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców odbędzie się 19.12.2017 r. w świetlicy szkolnej.
Wychowawcy świetlicy