K O M U N I K A T

n a u c z y c i e l k i  h i s t o r i i

W związku z tegorocznymi obchodami Dni Patrona zapraszam uczniów klas IV VII szkoły podstawowej
i II III gimnazjum do udziału konkursie pt.:


„Poznań, którego nie ma”


Warunki konkursu:
1. jedna fotografia starego Poznania (z dowolnego źródła) przedstawiająca ciekawy obiekt, który już nie istnieje np. cmentarz, budynek (z krótkim opisem),
2. notka dotycząca najważniejszych faktów związanych z tym miejscem,
3. jedna fotografia przedstawiająca ucznia w miejscu dawnego obiektu.
Obie fotografie i tekst umieszczone na kartce A-3 bristolu, podpisane na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa) uczestnicy konkursu mogą składać w sekretariacie naszej szkoły do 6 listopada 2017 r. (poniedziałek).

H.Dudarska