ZASADY PISANIA OPOWIADANIA:
1.Zgłaszane opowiadanie musi być napisane na bazie 6 obrazków.
2.Autorami opowiadań są uczniowie SSP2, teksty mogą być napisane odręcznie. Każde opowiadanie powinno zawierać:
a.tytuł
b.akcja opowiadania rozgrywa się w grudniu, tuż przed Świętami…
c.podpis autora
d.klasę, do której uczęszcza uczeń
3.Opowiadania mogą zawierać maksymalnie 250 słów ( w tym spójniki).


4.Słowa nawiązujące do obrazków nie muszą być bezpośrednio nazwą rysunku. Np. „Strzałka” może oznaczać kierunek, czynność strzelania, postrzał, wskazówkę itp.
5.Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu jest dowolna.
6.Wszystkie obrazki muszą zostać użyte w opowiadaniu.
7.Opowiadanie musi mieć wyróżnione słowa, które nawiązują do kostek poprzez podkreślenie lub kolorystyczne wyróżnienie.
8.Teksty nie mogą zawierać słów obelżywych, obraźliwych, nie mogą nikogo obrażać.
ZASADY OCENY OPOWIADAŃ:
1.Treść merytoryczna, fabuła, pomysł na opowiadanie.
2.Innowacyjność wykorzystania obrazków.
3.Dobór słownictwa, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
TERMIN ODDANIA PRAC – 15 GRUDNIA 2017R.
PRACE PRZYNOSIMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZWYCIĘSKIE PRACE WYBRANE PRZEZ JURY ZOSTANĄ NAGRODZONE ATRAKCYJNYMI KSIĄŻKAMI -20 GRUDNIA