Nazwa Stanowisko
Saenger Elżbieta fizyka, chemia
Sanigórska Anna język polski
Sech Joanna edukacja wczesnoszkolna
Sobiak Anna informatyka
Sroka Małgorzata wychowawca świetlicy
Staśkowiak Hanna edukacja wczesnoszkolna
Szukała Marzena edukacja wczesnoszkolna
Szymaniuk Marta język hiszpański
Toporski Marian w.f
Trzcielińska-Lorych Joanna chemia
Unolt Maria język angielski
Urban Jadwiga język polski
Warzycha Bogna język angielski
Wierzchowska Marta wychowawca świetlicy
Wilczyński Arkadiusz plastyka, technika, informatyka, zajęcia artystyczne
Wiśniewska Natalia wychowawca świetlicy
Wojciechowska Jagoda przyroda, biologia, chemia
Zalejarz Kinga hiszpański
Łupkowska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna