Nazwa Stanowisko
Korek Anna wychowawca swietlicy
Kozłowska Hanna matematyka
Kłossek Małgorzata język angielski
Lallouet Anna język angielski
Latanowicz Monika język angielski
Lisowska Danuta język niemiecki
Majówka Danuta EDB
Mak Edyta język polski, historia, zajęcia artystyczne
Michalski Paweł j.niemiecki
Michałek Lidia w.f
Moderska Beata język angielski
Neumann Jerzy szachy
Nowak Justyna matematyka
Pernak Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, WOS
Piechowiak Aleksander w.f
Pluskota Magdalena język polski, zajęcia artystyczne
Popa Anita matematyka
Przybylska Danuta edukacja wczesnoszkolna
Rogalewska Alicja edukacja wczesnoszkolna
Rydz Dorota język niemiecki