Nazwa Stanowisko
Kurcz-Kielar Anna w.f
Bączyk Agnieszka biblioteka
Bąk Urszula język niemiecki
Beiger Margaretta religia
Buśko Maria wychowawca świetlicy
Cieślak Dominika język angielski
Dudarska Hanna historia
Gellera Małgorzata język polski
Gogolewski Szymon historia, wos
Górczak Magdalena język niemiecki
Hałas Hanna matematyka , informatyka
Herman Tomasz wychowawca świetlicy
Hoffmann Lidia edukacja wczesnoszkolna
Jaworska Anna edukacja wczesnoszkolna
Karcz Krystian etyka
Kaszkowiak Małgorzata wychowawca świetlicy
Kawecka Jagoda geografia, przyroda
Kędzia Marta muzyka
Klemm Hanna język angielski
Kondej Tomasz religia