Miło nam poinformować Państwa, że z początkiem roku szkolnego 2016 / 2017 rozpoczęliśmy udział w programie DSD I – Deutsches Sprachdiplom I. Program realizowany w wymiarze 5 godzin tygodniowo zakończy się przystąpieniem uczniów do egzaminu określającego poziom opanowania języka. W roku bieżącym utworzono spośród trzech klas pierwszych gimnazjum dwie grupy DSD I, którym serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości!

logodsd

Schreiben auf die Seite

Schreiben auf die Seite - tłumaczenie

Volkswagen schreiben