Uczniowie z klasy pierwszej naszego gimnazjum : Jakub Krąpiec , Paweł Bujnowski oraz Andrzej Stach reprezentowali szkołę uczestnicząc dnia 13 maja w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, którego pomysłodawcą i organizatorem była Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej. Konkurs miał ciekawą formę stacji zadaniowych i dotyczył najważniejszych obszarów tematycznych.

Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy w zespole. Poza tym konkurs dostarczył uczniom dobrą zabawę oraz zachęcił do  pogłębienia wiedzy realioznawczej. W kolejnej edycji konkursu liczymy na 1 miejsce !

Opiekun konkursu
Danuta Lisowska