Podczas wymiany polsko-hiszpańskiej uczniowie wzięli udział w grze miejskiej "Uciekające koziołki", którą zorganizowało dla nas cityevent-poznan.pl i wykonało dla nas piękne zdjęcia. Uczniowie nie tylko doskonale się bawili, ale mogli także poznać wiele faktów dotyczących Poznania. Za tę niezwykle ciekawą lekcję historii dziękujemy przewodnikowi, panu Piotrowi Oźminie.

Galeria