Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, że zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Międzyszkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego znalazł się na tegorocznej liście konkursów przedmiotowych, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, innymi słowy: za wysokie miejsce w konkursie uczeń otrzyma dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej.

Informację te można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce KOMUNIKATY w informacji z 28.02.2017 jako:
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 (III. Konkursy wiedzy i artystyczne, punkt 23)

http://www.ko.poznan.pl/?page=komunikaty