PROJEKTY I INONWACJE 2
 
GOSC
 
SUKCESY
 
ODYSEJA
 
SUKCESY
 
SWIETICa
 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam  Bodnar zaszczyci nas swoją obecnością już w najblizszą środę, 10 stycznia 2018 roku. Nasz Gość, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Central European University w Budapeszcie, doktor nauk prawnych,  pracował w Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka, w której koordynował Program Spraw Precedensowych, był sekretarzem zarządu, a następnie wiceprezesem tej instytucji. W imponującej aktywności  Adama Bodnara na rzecz praw człowieka warto też zauważyć funkcję eksperta w agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz  w Europejskim Instytucie na rzecz Równości Płci. W 2011 roku otrzymał Nagrodę Tolerancji, przyznawaną przez Stowarzyszenie Lambda. Spotkanie z Gościem Społecznej Dwójki poprowadzą Zofia Witczak i Jakub Krąpiec. Zapraszamy wszyskich gimnazjalistów do świetlicy o godzinie 12.45.