PROJEKTY I INONWACJE 2
 
GOSC
 
SUKCESY
 
ODYSEJA
 
SUKCESY
 
SWIETICa
 

W najbliższy czwartek, 7 grudnia, siódmoklasiści oraz uczniowie gimnazjum będą mieli przyjemność wysłuchać wykładu doktora Łukasza Grześkowiaka o florze układu pokarmowego. Nasz Gość jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską. Studia doktoranckie odbył na Uniwersytecie w Turku w Finlandii i zwieńczył je obroną pracy doktorskiej na temat wpływu środowiska, diety i probiotyków na mikroflorę jelitową we wczesnym dzieciństwie. Tam też przez dwa lata pracował na stanowisku adiunkta. Doktor Łukasz Grześkowiak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii. Obecnie wykłada na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Zapraszamy do sali gimnastycznej o godzinie 13.45. Spotkanie poprowadzą Mateusz Socki i Jakub Krąpiec.