Maciej Pastwa – polski podróżnik oraz działacz społeczny odwiedził nasze gimnazjum 12 października i opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z działalnością na rzecz uchodźców. Nasz gość wielokrotnie podkreślał, że uchodźcy to przede wszystkim ludzie, którzy uciekają przed śmiercią, i o tym nigdy nie wolno zapominać. W czasie spotkania znany podróżnik pokazał wiele zdjęć przybliżających słuchaczom realia życia w ośrodkach dla uchodźców.

Czytaj więcej...

Niemilknące brawa na koniec spotkania  z młodzieżą naszego gimnazjum nie pozostawiły wątpliwości – doktor Marek Chojnacki oczarował słuchaczy. Pełne ekspresji wystąpienie o umiejętności przemawiania okazało się świetnym otwarciem tegorocznego cyklu spotkań Gość Społecznej Dwójki.
Kulturoznawca, reżyser, doktor socjologii,  od 26 lat wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa oraz na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, mówił między innymi o tym, dlaczego warto zabierać głos, jak radzić sobie z tremą i w jaki sposób wykorzystać przestrzeń, aby nawiązać kontakt ze słuchaczami. Doświadczony szkoleniowiec zachęcił też do ćwiczenia dykcji, intonacji i siły głosu. Umiejętności aktorskie i poczucie humoru naszego Gościa były dodatkowym atutem wtorkowego spotkania. W roli prowadzących wystąpiły po raz pierwszy Agnieszka Mańke i Ilayda Ogdem.

Czytaj więcej...

Satysfakcjonującym zamknięciem tegorocznego cyklu spotkań Gość Społecznej Dwójki stała się wizyta Jarosława Szulskiego, nauczyciela geografii w Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie oraz  autora dwóch powieści: „Zdarza się” i „Sor”. Siłą rzeczy większość pytań, zarówno prowadzących spotkanie Marty Moszyńskiej i Julii Cyrson, jak i pozostałych uczniów, dotyczyła szkoły: relacji nauczyciel – uczeń, oceniania, rozbudzania zainteresowań młodzieży, a przede wszystkim eksperymentów pedagogicznych naszego Gościa. Jarosław Szulski, odwołując się do swoich doświadczeń, podzielił się ze słuchaczami przemyśleniami na temat współczesnej szkoły, co bez wątpienia zainteresowało obecnych na spotkaniu uczniów, rodziców i nauczycieli.

Duże zainteresowanie gimnazjalistów wzbudziła zapowiedź spotkania z doktorem Maciejem Dudą, które odbyło się w miniony piątek. Nasz gość  przybliżył  młodym słuchaczom termin „gender”.  Po krótkiej  prelekcji odpowiedział na pytania prowadzących spotkanie Julii Cyrson i Bartka Bodaka. Między innymi wyjaśnił, dlaczego uważa się za feministę. Doktor Maciej Duda, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członek Pracowni Krytyki Feministycznej oraz wykładowca w ramach Gender  Studies UAM-u oraz Podyplomowego Studium Gender Mainstreaming przy Instytucie Badań Naukowych PAN w Warszawie, zajmuje się również prowadzeniem szkoleń dotyczących zasady równych szans kobiet i mężczyzn.. Publikuje w wielu czasopismach poświęconych literaturze i sztuce, np. w „Odrze”, „Twórczości”, „Kresach”, „Fa-arcie”  czy   w "Czasie Kultury".

Czytaj więcej...

Justyna Suchecka spotkała się w  miniony poniedziałek z młodzieżą naszego gimnazjum. Młoda dziennikarka „Gazety Wyborczej” mówiła z pasją o pracy dziennikarza oraz wskazała tematy, które szczególnie ją interesują. Odpowiedziała również na liczne pytania uczniów, między innymi dotyczące mocnych i słabych stron polskiego systemu edukacji. Z Justyną Suchecką rozmawiali Julia Cyrson i Bartek Bodak.

Ma około 15 tysięcy płyt. Szczególnie ceni sobie muzykę lat 70. Ważny dla niego album to „Ciemna strona Księżyca” zespołu Pink Floyd. Chętnie odpoczywa przy dźwiękach muzyki klasycznej. 1736 razy prowadził Listę Przebojów Programu Trzeciego, a raz nadawał ją z Australii. Nazywa siebie gadułą, ale to pewnie zaleta dziennikarza radiowego.

Czytaj więcej...

Marconi – wielki wynalazca czy sprytny plagiator? Putin – doktor ekonomii czy oszust? Minister Guttenberg czy Googleberg? Te oraz kilka innych przykładów oskarżenia o plagiat przywołał dr Mariusz Szynkiewicz  podczas czwartkowego spotkania z cyklu Gość Społecznej Dwójki. Dyrektor Instytutu Filozofii ds. dydaktycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mówił o plagiacie jako problemie moralnym. Nie tylko zdefiniował plagiat i wskazał złożoność omawianego zjawiska, ale także przywołał odpowiednie akty prawne służące ochronie własności intelektualnej. Na koniec swojego wystąpienia dr Szynkiewicz zachęcał obecnych na spotkaniu gimnazjalistów do jak najczęstszego korzystania ze źródeł, cytowania  i twórczego przetwarzania uzyskanych informacji.
Spotkanie prowadził Bartek Bodak.

Czytaj więcej...

Doktor Mariusz Szynkiewicz, dyrektor Instytutu Filozofii ds. dydaktycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książki „Teorie ostateczne w naukach przyrodniczych” oraz innych publikacji o tematyce filozoficznej, był już naszym gościem we wrześniu 2014 roku. Jego wykład „Wstęp do filozofii” w niezwykle przystępny i zajmujący sposób przybliżył słuchaczom królową nauk. Tym razem dr Szynkiewicz będzie mówił na temat plagiatu jako problemu moralnego.
Spotkanie odbędzie się w świetlicy 30 kwietnia o godzinie 9.55, a poprowadzi je Marta Moszyńska z Bartkiem Bodakiem.

Historia komiksu zdominowała marcowe spotkanie z Tomaszem Żaglewskim, doktorem w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Nasz Gość, którego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień cyberkultury, nowych mediów, historii oraz teorii kultury popularnej, mówił o narodzinach i ewolucji komiksu oraz o jego zaskakujących odmianach. Spotkanie prowadziła Marta Moszyńska.

Czytaj więcej...

Tuż przed feriami uczniowie gimnazjum w mieli przyjemność wysłuchać wykładu doktora Pawła Łupkowskiego na temat sztucznej inteligencji oraz inteligentnych  technologii w świetle klasycznych problemów etycznych. Nasz prelegent, zaproszony na kolejne spotkanie z cyklu Gość Społecznej Dwójki, adiunkt w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się logiką filozoficzną, w szczególności logiką pytań, oraz formalną analizą procesów poznawczych. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się także zagadnienia związane z grami. Jednym z nich jest grywalizacja, czyli stosowanie w różnych dziedzinach mechanizmów zaczerpniętych  z  gier. Naszego gościa zajmuje  również  inteligencja maszyn i związany z nią  test Turinga.  Podczas spotkania dr Paweł Łupkowski mówił między innymi o szybkim rozwoju technologii informacyjnych i  o związanych z tym zmianach w naszym życiu. Odpowiedział też na liczne pytania  słuchaczy oraz zapowiedział swoje zajęcia dla gimnazjalistów uczestniczących w lekcjach etyki. Spotkanie prowadził Bartek Bodak.