Bezwarunkowy dochód podstawowy był tematem niezwykle ciekawego wykładu dra Macieja Szlindera, który przybył do naszej szkoły trzeciego dnia rekolekcji wielkopostnych.
Nasz Gość przedstawił założenia tej koncepcji i przywołał związane z nią eksperymenty. Mówił również o potencjalnych skutkach tego zjawiska w złożonym organizmie gospodarczym świata. Przedstawił zarówno argumenty na rzecz bezwarunkowego dochodu podstawowego, jak i zarzuty przeciwników tego modelu finansów publicznych. Pytania oraz krótka polemika z prelegentem w drugiej części spotkania były znakiem zainteresowania słuchaczy kontrowersyjnym pomysłem zapewnienia każdemu człowiekowi udziału w dochodach społeczeństwa bez konieczności wykonywania pracy. Gościa Społecznej Dwójki przedstawiły Zosia Witczak i Ania Zientek.

Galeria

Doktor Marta Mazurek, która odwiedziła naszą szkołę w drugim dniu rekolekcji, przedstawiła obecnym na spotkaniu gimnazjalistom zakres swoich działań w ramach sprawowanego od kilku miesięcy stanowiska pełnomocniczki  Prezydenta Miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom. Mówiła także o trudnej sytuacji imigrantów, szczególnie rumuńskich Romów. Nasza Gościni (bo taką formę rzeczownika "gość" akceptuje dr Marta Mazurek) odpowiedziała na pytania o tolerancyjność mieszkańców Poznania, o granice ingerencji w kulturę  innych nacji oraz  o wnioski z projektu badawczego "Gender w podręcznikach", którego była koordynatorką. Zachęciła też młodzież do działania na rzecz równego traktowania i korzystania ze swoich praw. Spotkanie z dr Martą Mazurek poprowadzili  Ilayda Ogdem i Michał Kudliński.

Galeria

-Skok przez płot nie jest na te czasy. Teraz trzeba być mądrym i znać języki – powiedział Lech Wałęsa podczas spotkania ze społecznością szkolną.  Legendarny przywódca Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraził przekonanie, że młodzi ludzie mają szansę zbudować piękną demokrację, korzystając  ze swobód politycznych, niedostępnych w minionym systemie. Podkreślił też, że obywatele powinni działać, jeśli widzą potrzebę naprawy swojego państwa. Prowadzący spotkanie -  Agnieszka Mańke, Mateusz Socki i Jakub Krąpiec – oraz inni uczniowie Społecznej Dwójki mieli wiele pytań do Lecha Wałęsy, między innymi o  szkołę, do której chodził, reformę polskiej edukacji czy szanse rozwoju młodych ludzi w kraju, jak również o sytuację polityczną w Polsce, rządy Donalda Trampa i sens integracji Europy. Trudno wyobrazić sobie ciekawszą lekcję historii. A na końcu był też czas na podziękowania, zjęcia i autografy.

Lech Wałęsa - galeria

Lech Wałęsa - foto E. Mak

Galeria Zuzanny Schiller

Galeria Pawła Bujnowskiego

Jest kimś, kto grzebie w pojęciach, tak jak archeolog w ziemi.  Takie spojrzenie na pracę  filozofa przywołała dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr podczas wykładu dla gimnazjalistów, który odbył się pierwszego dnia rekolekcji wielkopostnych.  Prelegentka zaprosiła słuchaczy w ciekawą podróż poprzez historię filozofii  w poszukiwaniu tego, co bez względu na religię, jest dla człowieka wspólne i co nazywa się sumieniem. Zachęciła też do samodzielnej próby definiowania ważnych dla każdego pojęć. Swoje wystąpienie dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr zakończyła wnioskiem, że trudno myśleć o świecie bez Boga, jednak bez wątpienia można mówić o człowieku, który w Boga nie wierzy. Na koniec odpowiedziała  na pytania Agnieszki Mańke i Mateusza Sockiego, prowadzących drugą część spotkania, między innymi o pojęcie czasu, kwestie bioetyczne i prywatną definicję szczęścia. Bez wątpienia dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr skłoniła swoich słuchaczy do zmierzenia się z kluczowymi dla etyki pytaniami, na które wszyscy szukamy odpowiedzi.

Galeria

Doktor Marta Mazurek, pełnomocniczka  Prezydenta Miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom, w drugim dniu rekolekcji wielkopostnych wygłosi dla młodzieży naszego gimnazjum wykład  na temat sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do imigrantów i mniejszości etnicznych w Poznaniu. Z wykształcenia aglistka i literaturoznawczyni,  pracuje naukowo w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, należy też do  Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM.
Celem działania  naszego Gościa jest promowanie, upowszechnianie i propagowanie zasad równego traktowania, ale  także przeciwdziałanie   dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość i światopogląd.  Marta Mazurek współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom Jest członkinią Kongresu Kobiet. Uczestniczy w organizowanych w mieście akcjach społecznych, mających na celu zwrócenie uwagi na przemoc i dyskryminację.
Spotkanie z Gośćiem Społecznej Dwójki odbędzie się 16 marca o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej, a poprowadzą je Ilayda Ogdem i Michał Kudliński.

W najbliższą środę, 15 marca, o godzinie 10.30 uczniowie gimnazjum będą mieli przyjemność wysłuchać wykładu dr Małgorzaty Bogaczyk-Vormayr. Prelegentka jest adiunktem w zakładzie etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się filozofią starożytną oraz etyką społeczną, pamięcią zbiorową i bioetyką. W pierwszym dniu rekolekcji wielkopostnych Nasz Gość będzie mówić o życiu świecie z Bogiem lub bez Boga. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej. Po wykładzie rozmowę z dr Małgorzatą Bogaczyk-Vormayr będą moderować Agnieszka Mańke i Mateusz Socki.

Doktor Maciej Szlinder  spotka się z gimnazjalistami w ostatnim dniu rekolekcji, zamykając tym samym serię trzydniowych wykładów zorganizowanych w cyklu Gość Społecznej Dwójki. Nasz Gość jest absolwentem filozofii i socjologii, doktorem nauk humanistycznych,  członkiem redakcji „Praktyki Teoretycznej” i autorem licznych publikacji. Jego zainteresowania naukowe to filozofia społeczna, ekonomia polityczna, socjologia gospodarki i polityki społecznej. Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie tematem wystąpienia doktora Macieja Szlindera 17 marca o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej. Spotkanie poprowadzą Zosia Witczak i Ania Zientek.

Człowiek Który Przeskoczył Przez Płot. Organizator strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i sygnatariusz gdańskich porozumień sierpniowych. Pierwszy przewodniczący Niezależnych Samodzielnych Związków Zawodowych „Solidarność”. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku, przyznanej  za „determinację w dążeniu do rozwiązywania problemów  kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez uciekania się do przemocy.” Współtwórca porozumień Okrągłego Stołu, które doprowadziły do powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Rok później wybrany na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lech Wałęsa, uznany  przez czasopismo „Time” za Człowieka Roku oraz jednego ze 100 najważniejszych ludzi stulecia, zaszczyci swoją obecnością naszą szkołę. Spotka się z uczniami 15 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej. Spotkanie z Gościem Społecznej Dwójki poprowadzą Agnieszka Mańke, Mateusz Socki i Jakub Krąpiec.

W rozmowie z gimnazjalistami znakomity menadżer, trener i mówca motywacyjny Paweł Motyl  odpowiedział na pytania dotyczące jego doświadczeń w zakresie doradztwa biznesowego, poszukiwania autorytetów i drogi życiowej. Nie mogło też  obyć się bez poruszenia tematu  książki Pawła Motyla, czyli sztuki podejmowania decyzji. Nasz Gość zwrócił uwagę na odpowiedzialność ciążącą na osobie dokonującej ważnych wyborów samotnie, dlatego też zachęcił młodych słuchaczy do oglądu wszelkich ważnych spraw z różnych punktów widzenia, szczególnie z tych, które nie są im bliskie. Warto jeszcze dodać, że publikacja "Labirynt. Sztuka podejmowania decyzji" z dedykacją autora trafiła w ręce Adama Lacha, ucznia drugiej klasy gimnazjum, który szczególnie interesuje się mechanizmami współczesnego świata.
Spotkanie z Pawłem Motylem, towarzyszące organizowanej w szkole konferencji "Humanizm a IT, poprowadzili debiutująca w tej roli Zosia Witczak oraz Jakub Krąpiec.

Czytaj więcej...

W przedświątecznej atmosferze i świątecznym wystroju odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu Gość Społecznej Dwójki. Dr hab. Irena Górska, adiunkt  w Zakładzie Estetyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygłosiła wykład na temat piękna i aisthesis. Krótka historia kształtowania się i ewoluowania pojęcia "piękno", aż do skrajnego zsubiektywizowania tej kategorii estetycznej, została przez naszego Gościa w przystępny sposób przedstawiona gimnazjalistom. Dr Irena Górska zwróciła też uwagę na zjawisko estetyzacji charakterystyczne dla współczesnej kultury i jego wpływ na nasze doświadczanie świata. Na koniec odpowiedziała na pytanie dotyczące jej zainteresowań naukowych twórczością Tadeusza Różewicza. Spotkanie poprowadzili Agnieszka Mańke i Mateusz Socki.

Czytaj więcej...