Historia komiksu zdominowała marcowe spotkanie z Tomaszem Żaglewskim, doktorem w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Nasz Gość, którego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień cyberkultury, nowych mediów, historii oraz teorii kultury popularnej, mówił o narodzinach i ewolucji komiksu oraz o jego zaskakujących odmianach. Spotkanie prowadziła Marta Moszyńska.

Czytaj więcej...

Tuż przed feriami uczniowie gimnazjum w mieli przyjemność wysłuchać wykładu doktora Pawła Łupkowskiego na temat sztucznej inteligencji oraz inteligentnych  technologii w świetle klasycznych problemów etycznych. Nasz prelegent, zaproszony na kolejne spotkanie z cyklu Gość Społecznej Dwójki, adiunkt w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się logiką filozoficzną, w szczególności logiką pytań, oraz formalną analizą procesów poznawczych. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się także zagadnienia związane z grami. Jednym z nich jest grywalizacja, czyli stosowanie w różnych dziedzinach mechanizmów zaczerpniętych  z  gier. Naszego gościa zajmuje  również  inteligencja maszyn i związany z nią  test Turinga.  Podczas spotkania dr Paweł Łupkowski mówił między innymi o szybkim rozwoju technologii informacyjnych i  o związanych z tym zmianach w naszym życiu. Odpowiedział też na liczne pytania  słuchaczy oraz zapowiedział swoje zajęcia dla gimnazjalistów uczestniczących w lekcjach etyki. Spotkanie prowadził Bartek Bodak.

Tuż przed świętami, 22 grudnia 2014 roku, mieliśmy przyjemność wysłuchania prelekcji poznańskiego podróżnika Jacka Fabisia. Nasz gość, z wykształcenia historyk i pedagog, prezes Sportowego Klubu Górskiego, od wielu lat poznaje świat. Porusza się pieszo, konno, rowerem, samochodem lub kajakiem. Życie w drodze to jego specjalność.
Na spotkaniu z gimnazjalistami opowiedział o narodzinach swojej pasji, doświadczeniach i przygodach oraz podzielił się ze słuchaczami refleksjami z podróży, między innymi zauważył, że warto wyjechać ze swojego kraju, aby lepiej zrozumieć, kim się jest i jakie znaczenie ma dla nas rodzima kultura. Nasz gość pokazał też wiele slajdów ze swoich najciekawszych wypraw. Spotkanie poprowadziła Marta Moszyńska.

Jak przebiega proces skutecznej komunikacji? Co można wyczytać z mimiki, gestów i mowy ciała? Ile przestrzeni osobistej potrzebujemy w czasie rozmowy z inną osobą?  O tym wszystkim mówiła na spotkaniu z gimnazjalistami dr Karolina Ruta – filololog,  językoznawca i adiunkt w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Spotkanie poprowadzili  Marta Moszyńska i Bartek Bodak.

W piatek 6  marca odwiedzi nas zespół Full Power Spirit który istnieje od 2001 roku. W trakcie swojej działalności stał się jednym z najprężniej działających i najczęściej koncertujących zespołów polskiej sceny CCM. Cechuje go olbrzymia energia towarzysząca występom na żywo oraz bardzo dobry kontakt z publicznością. Zespół tworzą raperzy: Miras, Picia i Dzyrooo, , toruński Dj Ike (należący do czołówki Polskich Dj`i grających czarną muzykę), wokalistka Olga Szomańska, beat-boxer PRYK i saksofonista Tomek Busławski, a na koncertach wspomaga  4-osobowy zespół instrumentalistów.  W trakcie swojej działalności zespół zagrał niezliczoną ilość koncertów na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski: w Niemczech - podczas Światowych Dni Młodzieży, w Austrii - na Europejskim Spotkaniu Młodych w Mariazell, w Bułgarii - na Międzynarodowym Festiwalu w  Bełozem oraz w Belgii i na Litwie.

„Jak uniknąć kolizji z prawem?” to temat prelekcji naszego wtorkowego gościa - Anny Marii Wesołowskiej, znanej polskim telewidzom z głównej roli w serialu emitowanym w TVN. Sędzia IV Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi, orzekająca między innymi w procesach łódzkiej mafii,  członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”,  jest obecnie sędzią w stanie spoczynku.
Anna Maria Wesołowska, od dawna zajmująca się edukacją prawną młodzieży, podczas spotkania z gimnazjalistami mówiła o obowiązujących w polskim prawie przepisach, dotyczących naruszania cudzej prywatności i nietykalności osobistej,  stosowania przemocy, także w internecie, oraz zażywania i rozprowadzania narkotyków. Przypomniała też o odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży w przypadku wejścia w konflikt z prawem. Podczas wystąpienia pani sędzia wielokrotnie powoływała się na przykłady ze swojej praktyki orzeczniczej oraz działalności edukacyjnej. Spotkanie, które wzbudziło duże zainteresowanie młodych słuchaczy, poprowadziła Marta Moszyńska.

Czytaj więcej...

Pani Krystyna Tokarska, współautorka książki „Moje Bukaczowce oraz „Cmentarz w Bukaczowcach”, członkini Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, nauczycielka matematyki w Liceum Sióstr Urszulanek, przybyła do nas na październikowe spotkanie z cyklu Gość „Społecznej Dwójki”. Prelegentka od lat z pasją poszukuje swoich korzeni tam, gdzie urodziło się, żyło i współtworzyło niepowtarzalną kulturę kresowego świata wielu Polaków.  Skomplikowane losy polskiej społeczności zamieszkującej dzisiejsze terytorium Zachodniej Ukrainy przedstawiła poprzez pryzmat rodzinnych doświadczeń. Wzruszające fotografie ludzi i miejsc oraz opowieści o przeżyciach krewnych przybliżyły młodym słuchaczom fragment znaczącej historii naszego narodu.. Spotkanie poprowadził Bartek Bodak.

Czytaj więcej...

Czy można mówić pasjonująco o filozofii? Czy można przekonać innych o użyteczności najstarszej z nauk? Czy można opowiadać  tak ciekawie, że młodzi słuchacze zapominają o przerwie? Bez wątpienia uczynił to zaproszony na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Gość „Społecznej Dwójki” dr Mariusz Szynkiewicz, dyrektor Instytutu Filozofii ds. dydaktycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książki „Teorie ostateczne w naukach przyrodniczych” oraz innych  publikacji o tematyce filozoficznej.
Spotkanie, które odbyło się w środę, 24 września, poprowadziła Marta Moszyńska z Joanną Grygier.

W ostatni poniedziałek szkolnego roku naszymi gośćmi w ramach cyklu Spotkania Społecznej Dwójki Były Ewa i Maria Sadowskie, reprezentujące drugie pokolenie „Barki” - Fundacji Pomocy Wzajemnej, założonej przez Barbarę i Tomasza Sadowskich w 1989 w celu przywróceniu społeczeństwu ludzi wykluczonych, niechcianych, nieradzących sobie z nową rzeczywistością. Obie panie, córki założycieli tej pozarządowej organizacji, opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z życiem we wspólnocie z życiowymi rozbitkami we Władysławowie, o kształtowaniu się ich systemu wartości i wreszcie o swojej pracy na rzecz potrzebujących pomocy zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach za granicą. Spotkanie było moderowane przez Martę Moszyńską i Bartka Bodaka.

Kolejne spotkanie z cyklu Gość Społecznej Dwójki było okazją  do rozmowy z doktorem Pawłem Semmlerem, politologiem, wykładowcą w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, autorem wielu publikacji o tematyce politycznej, między innymi artykułu o wpływaniu Rosji na państwa za pomocą technik medialnych. Uczniowie naszej szkoły mieli już okazję wysłuchać wykładu doktora Semmlera o języku ulicy, czyli napisach na poznańskich murach. Tym razem, w poniedziałek, 28 kwietnia, tematem spotkania dla gimnazjalistów był terroryzm i jego polskie oblicza. Prelegent mówił o podłożu ataków terrorystycznych i miejscach narażonych na działania terrorystów oraz o właściwych sposobach reagowania na potencjalne zagrożenie. Na koniec nasz Gość przedstawił fragment raportu polskich służb antyterrorystycznych, z którego wynika, że ryzyko terroryzmu w Polsce jest, na szczęście, niewielkie. Moderatorami spotkania byli Marta Moszyńska i Bartłomiej Bodak. 

Czytaj więcej...