Tuż przed feriami młodzież szkolna spotka się z kimś, kto rozmawiać z młodymi ludźmi lubi wyjątkowo, co więcej, jego rozmowy przybrały materialny kształt w postaci książki "Lekcje radości". Radosław Lorych, z wykształcenia historyk, z zamiłowania filozof, bloger i praktykujący nauczyciel, od wielu lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rozwoju ludzkiej świadomości. Zapraszamy do świetlicy 9 lutego o godzinie 9.00. Z Gościem Społecznej Dwójki będą rozmawiały Zosia Witczak i debiutująca w tej roli Basia Gulczyńska.

Praw Obywatelskich Adam Bodnar spotkał się w środę z młodzieżą naszej szkoły. Moderujący rozmowę gimnazjaliści Zosia Witczak i Jakub Krąpiec zadali Gościowi Społecznej Dwójki pytania o zakres obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o trudności, z jakimi musi się mierzyć, wykonując swoją pracę. Poruszyli także kwestię respektowania praw osobistych, politycznych i socjalnych oraz dyskryminacji kobiet. Nawiązując do jednej z cytowanych w mediach wypowiedzi Adama Bodnara, wywołali temat trudnych spraw polskiej historii, o których, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, powinno się otwarcie rozmawiać. Były także pytania publiczności o poziom polskiej debaty politycznej, o pracę Adama Bodnara w Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka czy o prawa związków nieheteronormatywnych. Zgodnie z przywołaną sugestią swojego uniwersyteckiego profesora, że odpowiedź na każde pytanie najlepiej zaczynać od Konstytucji, Gość Społecznej Dwójki wielokrotnie odwoływał się do tej ustawy, a nawet odczytywał jej fragmenty. Na koniec, zapytany o najtrudniejszą podczas swojej kadencji sprawę, opowiedział o wspieraniu obywateli w walce z "czyścicielami kamienic", między innymi w Poznaniu.

Galeria

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam  Bodnar zaszczyci nas swoją obecnością już w najblizszą środę, 10 stycznia 2018 roku. Nasz Gość, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Central European University w Budapeszcie, doktor nauk prawnych,  pracował w Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka, w której koordynował Program Spraw Precedensowych, był sekretarzem zarządu, a następnie wiceprezesem tej instytucji. W imponującej aktywności  Adama Bodnara na rzecz praw człowieka warto też zauważyć funkcję eksperta w agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz  w Europejskim Instytucie na rzecz Równości Płci. W 2011 roku otrzymał Nagrodę Tolerancji, przyznawaną przez Stowarzyszenie Lambda. Spotkanie z Gościem Społecznej Dwójki poprowadzą Zofia Witczak i Jakub Krąpiec. Zapraszamy wszyskich gimnazjalistów do świetlicy o godzinie 12.45.

Klaudia Stanoch, Patrycja Ptak, Michał Ryster, Gerard Ronge, Michał Stanoch i Iwo Toporski przyjęli zaproszenie na spotkanie z młodzieżą naszej szkoły. Wszyscy są absolwentami Społeczbej Dwójki, trzech kolejnych roczników, dlatego też dobrze się znają. Jeszcze studiują lub właśnie opuścii swoje uczelnie. Co najbardziej interesowało ich mlodsze koleżanki i młodzych kolegów? Przede wszystkim szkolne doświadczenia i ich konfrontacja z nauką w szkole średniej i ze studiami. Nie zabrakło anegdotek, ale i bardzo poważnych refleksji o szkolnych przyjaźniach, wykorzystywaniu czasu czy podejmowaniu ważnych decyzji. Spotkanie poprowadzili Agnieszka Mańke, z gustownymi rogami renifera, Jakub Krąpiec i Mateusz Socki.

Galeria

Jędrek, Michał, Gerard, Iwo i inni. Już dorośli, a jeszcze bardzo młodzi. Klaudia właśnie przyleciała z Londynu, Michał nie odebrał pierwszego telefonu, miał zajęcia. Głosu Patrycji nie słyszałam sześć lat. Chyba się ucieszyli z tego zaproszenia. Absolwenci Społecznej Dwójki. Przyjdą w piątek porozmawiać w przedświątecznej atmosferze z młodzieżą naszej szkoły. Spotkanie poprowadzą Agnieszka Mańke, Jakub Krąpiec i Mateusz Socki.

Wykład doktora Łukasza Grześkowiaka o mikroorganizmach zamieszkujących ludzki przewód pokarmowy zakończył czwartkowe zajęcia w Społecznej Dwójce. Nasz Gość, pracownik naukowy Wolnego  Uniwersytetu Berlińskiego, mówił o czynnikach decydujących o jakości  mikrobioty i jej  wpływie na organizm człowieka od narodzin do późnej starości, w tym na  prawidłowe funkcjonowanie mózgu.  Co ciekawe, im jesteśmy starsi, tym mniej jest w nas korzystnych dla zdrowia bakterii.   Po przywołaniu krótkiej historii probiotyków, związanej z pracą laureata Nagrody Nobla   Ilji Miecznikowa, Gość zaskoczył słuchaczy, mówiąc o   różnorodności  produktów, dostarczających nam żywych bakterii i utrzymujących równowagę mikrobioty. A są to nie tylko jogurty czy inne produkty mleczne, ale także czekolada lub chipsy, dostępne w Finlandii, gdzie dr Łukasz Grześkowiak napisał i obronił pracę doktorską. Spotkanie z Gościem Społecznej Dwójki poprowadził Mateusz Socki, a wprowadzenie przygotował Jakub Krąpiec.

Galeria

W najbliższy czwartek, 7 grudnia, siódmoklasiści oraz uczniowie gimnazjum będą mieli przyjemność wysłuchać wykładu doktora Łukasza Grześkowiaka o florze układu pokarmowego. Nasz Gość jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na którym obronił pracę magisterską. Studia doktoranckie odbył na Uniwersytecie w Turku w Finlandii i zwieńczył je obroną pracy doktorskiej na temat wpływu środowiska, diety i probiotyków na mikroflorę jelitową we wczesnym dzieciństwie. Tam też przez dwa lata pracował na stanowisku adiunkta. Doktor Łukasz Grześkowiak jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii. Obecnie wykłada na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Zapraszamy do sali gimnastycznej o godzinie 13.45. Spotkanie poprowadzą Mateusz Socki i Jakub Krąpiec.

Krótki film z azjatyckiej wyprawy Anny Orskiej i Przemysława Oleszczyka wprowadził obecnych na spotkaniu w realia pracy jubilerskiej w odległym miejscu i w innej kulturze. Potem było jeszcze ciekawiej. Goście Społecznej Dwójki - znana projektantka biżuterii Anna Orska i jej mąż Przemysłw Oleszczyk, organizator i kronikarz wspólnych artystycznych podróży - opowiedzieli o tym, czego szukają i co znajdują w innych zakątkach świata. O wynajmowanych warsztatach, pracy bez stołów, podpatrywaniu tradycyjnych technologii i wtapianiu się w lokalne społeczności. O trudach podróżowanie i przyjemnościach azjatyckiej kuchni, a przede wszystkim o pięknym doświadczaniu i przetwarzaniu nowo poznanej rzeczywistości. Dopełnieniem tej prelekcji na dwa głosy były zdjęcia z podróży. Gości przedstawiła Ilayda Ogdem.

Galeria

 

Orska jest artystką, która stawia sobie wysoko poprzeczkę. Szuka materiałów na biżuterię w różnych, nieoczywistych miejscach, odwiedza rzemieślników w odległych częściach świata. Pracuje razem z nimi, a potem przetwarza swoje doświadczenia w kolejne kolekcje. Zaskakuje projektami inspirowanymi matematyką, teorią snów czy... lekomanią. Jej marka jest znana w Polsce i na świecie. Anna Orska ukończyła Liceum Plastyczne w Koszalinie. Już jako studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego i Architektury Wnętrz rozpoczęła pracę w firmie W. Kruk, w której została później dyrektorem artystycznym. Tytuł naukowy doktora w dziedzinie sztuk plastycznych oraz habilitację uzyskała na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W tym roku nadano jej tytuł profesora nadzwyczajnego Politechniki Koszalińskiej. Anna Orska odwiedzi naszą szkołę razem z mężem Przemysławem Oleszczykiem, organizatorem i kronikarzem jej artystycznych podróży, tatą Poli i Olafa - uczniów naszej szkoły. Zapraszamy na spotkanie do sali gimnastycznej w najbliższy czwartek, 30 listopada, o godzinie 8.10. Spotkanie poprowadzą Ilayda Ogdem i Zosia Witczak.

W jakim stopniu wirtualna rzeczywistość może być naprawdę przydatna  człowiekowi? W jakich dziedzinach życia jest najczęściej wykorzystywana? Jakie narzędzia informatyczne i jakie oprzyrządowanie służą oszukaniu naszych zmysłów? O fascynującej rzeczywistości, której nie ma,  mówił podczas swojego wykładu nasz piątkowy Gość prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak.  Odpowiedział także na kilka pytań Kuby Krąpca i Ilaidy Ogdem, gimnazjalistów prowadzących spotkanie, o zagrożenia związane z rozwojem informatycznej technologii czy przewidywania  dotyczące  zastąpienia w niektórych zawodach człowieka robotem.  Na szczęście, zdaniem naszego Gościa, bezpośredni kontakt człowieka z innym człowiekiem jest niezbędny, zatem w wielu sferach życia będzie on nadal potrzebny. -Wszyscy moglibyśmy być informatykami, ale gdyby tak się stało, świat bardzo by się cofnął – powiedział uczniom Społecznej Dwójki.

Galeria