Szanowni Państwo,
W roku szkolnym 2017/2018 planujemy wprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach wewnętrznego szkolnego projektu "Odkrywanie świata". Zajęcia będą prowadzone dla całego rocznika przyszłorocznych klas czwartych i siódmych SP w formie 6-tygodniowych cyklów, w czterech możliwych odsłonach. Zajęcia nie są obowiązkowe. Uczeń ma prawo wybrać maksymalnie cztery zajęcia (może także mniej i może w ogóle nie wybierać), obecność podczas zajęć będzie zewidencjonowana na świadectwie ukończenia klasy 4 i 7 SP. Zajęcia nie podlegają ocenianiu.