Zajęcia w ramach programu Odyseja Umysłu uczą marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo, i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych.  
Odyseja Umysłu
Dlatego warto, aby każdy chętny uczeń miał szansę na uczestnictwo w zajęciach Odysei Umysłu, bo:

 

  • każde dziecko ma potencjał i może odnosić sukcesy
  • kreatywność to umiejętność, którą warto rozwijać
  • współzawodnictwo fair-play stymuluje kreatywność
  • doświadczenie to najlepszy nauczyciel
  • uczenie się może być przyjemnością
  • proces jest w edukacji ważniejszy od efektu

Adresatami są uczniowie szkoły podstawowej, począwszy od klasy II, i uczniowie gimnazjum. Dobierani na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności.
Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie zdolności twórczych dziecka.
Realizacja innowacji to jedna/dwie godziny dodatkowych w tygodniu dla klasy/drużyny. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów Odysei Umysłu : Edytę Mak- Muskałę, Hannę Hałas, Ewę Wybieralską, Tomasza Hermana.
Więcej: