Wielkopolska – mała ojczyzna to projekt realizowany w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 w Poznaniu i Szkole Podstawowej w Doruchowie, przy udziale uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców przez cały rok szkolny 2014/2015.
Celem jest rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy o Wielkopolsce, budowanie poczucia przynależności, integracja uczniów z miasta i ze wsi.
Zakłada on wykorzystanie różnych metod i form pracy z uczniami na zajęciach lekcyjnych i tzw. czasie wolnym - wymianę uczniów Poznań-Doruchów.
Projekt opiera się na wymianie dzieci z dwóch szkół. Kładzie nacisk na integrację dzieci z miasta i ze wsi. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych realizowanych przez uczniów danej klasy, realizują  podstawę programową.
Oprócz planowanych zajęć dydaktycznych prowadzone będą zajęcia o charakterze rozwijającym, integracyjnym w tzw. czasie wolnym: wycieczki, gry i zabawy.
Ze względu na atrakcyjność projektu, na prośbę uczniów obu szkół, projekt realizowany będzie również w roku szkolnym 2015/2016.
Uczniowie Społecznej Dwójki realizujący projekt: klasa 5d (2014/2015), 6d (2015/2016)

Realizacja projektu Wielkopolska - mała ojczyzna


Pomysł, opracowanie i koordynacja projektu – Edyta Mak-Muskała