We wtorek 30 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji  228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, aby upamiętnić ten ważny dla nas moment przygotowano część artystyczną o najważniejszych faktach dotyczących tego wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęliśmy od przypomnienia genezy na temat uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku oraz zaśpiewania „Mazurka 3 maja”. Wysłuchaliśmy  również  preambuły  do Konstytucji z 1997r. czytanej przez aktora  Jerzego Radziwiłowicza.

Uczennice z klas III Gimnazjum oraz 6a Szkoły Podstawowej odczytały fragmenty           z obecnie obowiązującej Konstytucji uchwalonej w 1997 roku. Dzięki temu mogliśmy przybliżyć informacje na temat praw i obowiązków obywatela.

Na zakończenie, przy akompaniamencie pani Marty Kędzi, wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę pt. „Kocham wolność”.