Biblioteka szkolna zaprasza

uczniów klas  1-3 do udziału w konkursie „Szkolne Przygody Gangu słodziaków”.

  • Cztery klasy, które jako pierwsze zdecydują się na udział w akcji otrzymają książkę Renaty Piątkowskiej pt. „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”do głośnego czytania w klasie.

Praca konkursowa składa się z dwóch części:

  1. Klasy I - rysują swoje historie

Klasy II -  tworzą komiks – rysunki z elementami tekstu                                                                  

Klasy III  - piszą krótkie historie i je ilustrują

 2. Relacji, w formie 3 zdjęć z krótkim opisem, ze zorganizowanego w szkole „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania” i wykorzystania materiałów edukacyjnychoraz książki – Spotkanie  organizuje biblioteka szkolna.

Uczniowie zbierają przez kolejne 21 dni, do swoich mini-albumów naklejki, które inspirują do codziennego czytania. Nauczyciel przyznaje naklejkę, za potwierdzone podpisem rodzica, poświęcone co najmniej 10 minut dziennie na głośne czytanie.

Zapraszam chętne klasy do udziału w konkursie. Nauczyciel powinien zarejestrować swoją klasę na: www.gangslodziakow.pl/szkolneprzygodyPrace konkursowe będą przyjmowane od 29.09. 2018 do 23.10.2018roku.

Czekają na Was mini-albumy, naklejki i słodziakowe nagrody.

  • 15 zwycięskich szkół otrzyma dofinansowanie na zakup księgozbioru do szkolnej biblioteki w wysokości 3 000 zł każda. Nagrody otrzymają także uczniowie ze zwycięskich klas oraz ich nauczyciele.