Grupa Wodan
W dniu 31.03 uczniowie klas 46 SP oraz Gimnazjum mieli okazję wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo-Wychowawczą „Grupa Wodna”. Tematem zajęć było bezpieczeństwo w trakcie przebywania nad wodą w ramach projektu Bezpieczne Lato nad Wodą 2014.. Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszam także na stronę internetową www.grupawodna.pl

Trwająca od dwóch lat współpraca naszej szkoły z Wielkopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej została uwieńczona 21 marca podpisaniem porozumienia. W czasie Drzwi Otwartych swoje podpisy pod tekstem dokumentu złożył prezez SDRP w Poznaniu pan Tomasz Dymaczewski oraz dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Poznaniu pan Szymon Gogolewski. Umowa obejmuje między innymi organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach cyklu „Spotkania Społecznej Dwójki”, objęcie patronatu nad szkolną gazetą internetową, prowadzenie zajęć dziennikarskich dla dzieci oraz pomoc w uruchomieniu radia internetowego. Ponadto w jej ramach zostaną podjęte działania na rzecz środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych mieszkańców osiedla Wichrowe Wzgórze.
Całość odbyła się w inspirującej aurze wystawy plastycznej zorganizowanej przez dzieci z klasy 4 d i ich wychowawczynię panią Edytę Mak-Muskałę.

5 maja odbył się kolejny szkolny konkurs recytatorski, w którym wzięło udział prawie 30 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Tym razem w centrum zainteresowania dzieci i młodzieży były wiersze poetów urodzonych po roku 1970., między innymi Agnieszki Frączek czy Edwarda Pasewicza. Po wysłuchaniu prezentacji uczestników konkursu jury nie przyznało głównych nagród w kategorii gimnazjum, natomiast wyróżniło trzech uczniów Mikołaja Frohmberga, Tomasza Gruszkę i Tymoteusza Skawińskiego.
W kategorii szkoły podstawowej pierwsze miejsce ex aequo zajęli uczniowie klasy czwartelj- Inga Komorowska i Witold Sieciechowicz. Na drugim miejscu uplasowała się Zofia Gałązka, a na trzecim Maria  Świderska. Ponadto wyróżnionych zostało jeszcze czworo dzieci: Julia Zaremba, Maria Siennicka, Artur Tarapacz i Marianna Misiak. Gratulujemy!