Biblioteka szkolna zaprasza

uczniów klas  1-3 do udziału w konkursie „Szkolne Przygody Gangu słodziaków”.

  • Cztery klasy, które jako pierwsze zdecydują się na udział w akcji otrzymają książkę Renaty Piątkowskiej pt. „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”do głośnego czytania w klasie.

Praca konkursowa składa się z dwóch części:

  1. Klasy I - rysują swoje historie

Klasy II -  tworzą komiks – rysunki z elementami tekstu                                                                  

Klasy III  - piszą krótkie historie i je ilustrują

 2. Relacji, w formie 3 zdjęć z krótkim opisem, ze zorganizowanego w szkole „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania” i wykorzystania materiałów edukacyjnychoraz książki – Spotkanie  organizuje biblioteka szkolna.

Uczniowie zbierają przez kolejne 21 dni, do swoich mini-albumów naklejki, które inspirują do codziennego czytania. Nauczyciel przyznaje naklejkę, za potwierdzone podpisem rodzica, poświęcone co najmniej 10 minut dziennie na głośne czytanie.

Zapraszam chętne klasy do udziału w konkursie. Nauczyciel powinien zarejestrować swoją klasę na: www.gangslodziakow.pl/szkolneprzygodyPrace konkursowe będą przyjmowane od 29.09. 2018 do 23.10.2018roku.

Czekają na Was mini-albumy, naklejki i słodziakowe nagrody.

  • 15 zwycięskich szkół otrzyma dofinansowanie na zakup księgozbioru do szkolnej biblioteki w wysokości 3 000 zł każda. Nagrody otrzymają także uczniowie ze zwycięskich klas oraz ich nauczyciele.

W Literackim Konkursie Bibliotecznym „Wieżowiec” wzięło udział jedenaścioro, podpisanych pseudonimem, uczestników. Najmłodszy jest uczniem trzeciej klasy szkoły podstawowej, najstarszą grupę reprezentowali gimnazjaliści.
Autorzy imponowali niezwykłą wyobraźnią. Wieżowiec okazał się miejscem przeróżnych wydarzeń, spokojnych, codziennych, ale też niezwykłych, fantastycznych. Bohaterowie grali na skrzypcach, projektowali odzież, rozmyślali nad swoim losem, ale też uwalniali zmutowane zwierzęta, szukali pokemonów, troszczyli się o chore półroboty.
Czytaj więcej...

 
Obędzie się 7 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 19 na os. Oświecenia w Poznaniu
opiekun: Anna Sobiak
Kto bierze udział:
1. Mateusz Sierakowski
2. Jeremi Machniewski

8 listopada 2016, w godz. 12.00-13.00 „Junior” – gimnazja,
9 listopada 2016, w godz. 12.00-13.00 „Benjamin” – szkoły podstawowe IV-VI,
10 listopada 2016, w godz. 12.00-13.00 „Skrzat” – szkoły podstawowe I-III.
organizator:
Anna Sobiak
kto brał/ bierze udział, sukcesy:
XI Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”
w kategorii klas I – III Szkoły Podstawowej:
z naszej szkoły najwięcej punktów (76,25) zdobył Franciszek Stańczyk
w kategorii klas 4-6 Szkoły Podstawowej:
z naszej szkoły najwięcej punktów (93,25) zdobyła Natalia Siwek
w kategorii Gimnazjum:
najwięcej punktów (71,75) z naszej szkoły uzyskał Antonii Borkowski
SERDECZNE GRATULACJE!

Czytaj więcej...

Uczniowie Społecznej Dwójki po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Juniorów adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych. OMJ to zawody o wysokim standardzie merytorycznym. Tytuł laureata lub finalisty tego konkursu daje uczestnikowi takie same uprawnienia, jak tytuł laureata konkursu kuratoryjnego.
Na OMJ składają się kolejno zawody stopnia pierwszego, drugiego i trzeciego. Zawody stopnia pierwszego mają charakter szkolny, zawody stopnia drugiego – wojewódzki, a zawody stopnia trzeciego – ogólnopolski.
W dniu 29 września 2016 odbyła się część testowa konkursu stanowiąca część zawodów pierwszego stopnia. Gimnazjaliści rozwiązywali test złożony z piętnastu nietuzinkowych zadań. W każdym zadaniu należało odnieść się do trzech stwierdzeń, orzekając przy każdym z nich, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe. Za udzielenie dwóch poprawnych odpowiedzi w zadaniu uczestnik zawodów otrzymywał pół punktu, a za trzy poprawne odpowiedzi jeden punkt. W części testowej najwięcej punktów wśród naszych zawodników uzyskała Maja Sawicka, uczennica klasy IIIb.
Równolegle, do dnia 17 października 2016, uczniowie mogli rozwiązywać siedem zadań otwartych części korespondencyjnej, opublikowanych na stronie internetowej OMJ. Rozwiązania zadań zostały przesłane do Komitetu Okręgowego Olimpiady. Łączne wyniki części testowej i korespondencyjnej decydowały o kwalifikacji do zawodów drugiego stopnia. Spośród uczniów Społecznej Dwójki najwyższy wynik w tegorocznym konkursie uzyskała Magdalena Mędrzycka, uczennica klasy IIIa, która awansowała do zawodów wojewódzkich.
Funkcję szkolnego koordynatora OMJ pełni p. Hanna Kozłowska.
Corocznie, w drugiej połowie marca, uczniowie Społecznej Dwójki biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. W Polsce głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu. Konkursowi patronuje Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Kangur Matematyczny przeprowadzany jest w sześciu kategoriach wiekowych:
Żaczek – klasy 2. SP,
Maluch – klasy 3. i 4. SP,
Beniamin – klasy 5. i 6. SP
Kadet – klasy I i II gimnazjum,
Junior – klasy III gimnazjum oraz I liceum,
Student – klasy II i III liceum.
Zawody odbywają się w tym samym terminie we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć udziału i wpłaciły wpisowe. Dla różnych kategorii wiekowych opracowane są oddzielne testy. Konkurs obejmuje jeden etap, podczas którego uczniowie rozwiązują trzy grupy zadań zamkniętych o różnym stopniu trudności.
Kangur Matematyczny cieszy się bardzo dużą popularnością w naszej szkolnej społeczności. W tym roku szkolnym, 16 marca 2017, w konkursie uczestniczyło 98 uczniów szkoły podstawowej i 47 gimnazjalistów, czyli niemal połowa uczniów Społecznej Dwójki uprawnionych do udziału w tych zawodach. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju.
Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:
nagrody dla laureatów,
nagrody za bardzo dobry wynik,
nagrody za wyróżnienie.
Funkcję szkolnego koordynatora Kangura Matematycznego pełni w tym roku p. Anita Poppa.
Konkurs Złota Żabka jest adresowany do uczniów klas 5-6 SP, natomiast konkurs Złota Żaba jest przeznaczony dla uczniów klas II-III gimnazjum województwa wielkopolskiego i lubuskiego. W obu konkursach uczniowie rozwiązują zadania wymagające logicznego i niestereotypowego myślenia. Celem jest premiowanie tych, którzy łączą wyobraźnię z  umiejętnością szukania niebanalnych rozwiązań. Organizatorem konkursów jest Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu.
W tegorocznych eliminacjach szkolnych, które odbyły się 17 listopada 2016, wzięło udział 24 uczniów ze szkoły podstawowej i 22 gimnazjalistów ze Społecznej Dwójki. Do etapu finałowego awansowały dwie uczennice: Natalia Siwek z klasy 6c SP i Amelia Janc z klasy IIa gimnazjum.
Czwartego marca 2017 obie uczennice wzięły udział w części finałowej. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbędzie się 8 kwietnia 2017. Laureaci konkursu, oprócz nagród rzeczowych, otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do liceów.
Funkcję szkolnego koordynatora Złotek Żaby i Złotej Żabki pełni p. Justyna Nowak.
Dnia  10 marca 2017, na Wydziale Fizyki oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, odbyła się czwarta edycja konkursu Horyzonty Matematyki, adresowanego do uczniów szkół podstawowych Wielkopolski.
Konkurs został zorganizowany we współpracy Gimnazjum nr 12, Poznańskiej Fundacji Matematycznej i Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Bieżąca edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Podobnie jak w latach poprzednich, tegoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 250 uczniów z całego województwa.
Zarówno obecnie, jak i w poprzednich edycjach, konkurs zachował swą nietypową formę. Wyjątkowość tych zawodów polega na tym, że podczas konkursu uczniowie nie muszą korzystać z dotychczas zdobytej wiedzy. Pytania konkursowe związane są bowiem z zagadnieniami poruszanymi podczas wykładu dla uczestników konkursu, który poprzedza rozwiązywanie zadań. Ważna jest więc umiejętność uważnego słuchania i przetwarzania informacji.  
W tegorocznej edycji Społeczną Dwójkę reprezentowała Natalia Siwek, uczennica klasy 6c, zajmując zaszczytne, trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji konkursu.
Funkcję szkolnego opiekuna konkursu Horyzonty Matematyki pełni w tym roku p. Justyna Nowak.
Gospodarzem Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych miasta Poznania i okolic jest SP nr 19. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
Konkurs organizowany jest równolegle na dwóch poziomach – dla uczniów klas 4. SP oraz dla uczniów klas 6. SP. W tym roku odbyła się już XIII edycja konkursu dla uczniów klas czwartych i XVIII edycja dla uczniów klas szóstych. Oba konkursy składają się z dwóch części: eliminacji szkolnych oraz etapu rejonowego i finałowego, przeprowadzanych w tym samym dniu.
Eliminacje szkolne odbyły się 16 grudnia 2016. Wzięło w nich udział 21 uczniów klas czwartych oraz 14 uczniów klas szóstych Społecznej Dwójki.
Do etapu rejonowego awansowali uczniowie:
Michał Śmietański z klasy 4a, Mikołaj Nadstawski z klasy 4b, Magdalena Siwek z klasy 4c,
Mateusz Rydzak z klasy 6a, Natalia Siwek z klasy 6c, Aleksander Rogala z klasy 6c.
Etap rejonowy i finałowy dla szóstoklasistów odbył się 20 stycznia, natomiast dla czwartoklasistów 21 stycznia 2017. Uczennica Magdalena Siwek awansowała do ścisłego finału konkursu i tym samym uzyskała tytuł finalistki.
Funkcję szkolnego opiekuna tegorocznego konkursu pełni p. Justyna Nowak.
Konkurs Świetlik popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach przygotowań uczniowie przeprowadzają doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, w skład którego wchodzą pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Do tegorocznego konkursu uczniowie przygotowywali się podczas zajęć kółka przyrodniczego wykonując doświadczenia i rozwiązując różnorodne testy z zakresu ogólnej wiedzy przyrodniczej oraz konsultując się z nauczycielkami przyrody.
Konkurs odbył się 14 marca 2017. O bardzo dużym zainteresowaniu naukami przyrodniczymi świadczy liczny udział w zawodach uczniów klas 4-6 SP. Wyniki konkursu poznamy 16 maja 2017.
W przygotowaniach do konkursu Świetlik uczniów wspierały nauczycielki przyrody: p. Małgorzata Kaszkowiak, p. Jagoda Wojciechowska, p. Jagoda Kawecka i p. Elżbieta Saenger.

W roku szkolnym 2016/17, w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych, uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej mogli wziąć udział w dwóch konkursach przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: w konkursie matematycznym i przyrodniczym. Uczniowie gimnazjum mogli uczestniczyć w pięciu konkursach: z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.
Jak co roku, nasi reprezentanci przysporzyli nam wiele radości, zdobywając w kilku dziedzinach tytuły laureatów i finalistów. Warto wspomnieć, że uzyskanie przez gimnazjalistę tytułu finalisty premiowane jest dodatkowymi punktami podczas rekrutacji do szkoły średniej. Jeszcze cenniejszy jest tytuł laureata, którego zdobycie jest równoznaczne z uzyskaniem rocznej oceny celującej z danego przedmiotu, a w przypadku uczniów gimnazjum zapewnia przyjęcie do wybranej szkoły średniej, bez względu na wyniki egzaminu gimnazjalnego i oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Za sukcesy w konkursach przedmiotowych corocznie kilku absolwentów naszego gimnazjum zdobywa prestiżową Nagrodę Miasta Poznania pod patronatem Prezydenta miasta.
Każdy z konkursów kuratoryjnych obejmował trzy etapy: eliminacje szkolne, etap rejonowy i finał wojewódzki. Awans do kolejnego etapu był warunkowany zdobyciem określonej liczby punktów z testu przygotowanego przez pracowników kuratorium. Z każdym kolejnym etapem poprzeczka była podnoszona coraz wyżej:

Czytaj więcej...

Podkategorie